Ενημερωτικό Δελτίο για το προσφυγικό – μεταναστευτικό 2018, Τεύχος 2