Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/ μεταναστευτικό ζήτημα για την 9/2/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 09.02