Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 21/03/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 21.03