Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 22/03/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 22.03