Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 27/03/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 27.03