Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 03/04/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 03.04