Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 04/04/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 04.04