Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 04/05/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 04.05