Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 07/05/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 07.05