Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 08/05/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 08.05