Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 09/05/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 09.05