Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα της 23/09/2017

Εικόνα της κατάστασης νήσων Ανατολικού Αιγαίου του Σαββάτου 23 Σεπτεμβρίου 2017.