Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 18/5/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 18.05