Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 19/5/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 19.05