Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 29/5/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 29.05