Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 30/5/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 30.05