Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 4/6/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 04.06