Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 6/6/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 06.06