Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 18/7/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 18.07