Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 21/7/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 21.07