Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 23/7/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 23.07