Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 26/7/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 26.07