Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 30/07/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 30.07