Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 31/07/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 31.07