Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 02/08/2021

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 02.08