Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 03/08/2021

Σας ενημερώνουμε ότι από 9/8/2021 παύει η επικαιροποίηση της παρούσας ιστοσελίδας. Τα στοιχεία που αφορούν την ημερήσια Αποτύπωση της Εθνικής Εικόνας της Κατάστασης για το προσφυγικό / μεταναστευτικό ζήτημα, θα αναρτώνται από την ως άνω ημερομηνία στην ιστοσελίδα https://migration.gov.gr/statistika/  του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 03.08