Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 04/08/2021

Σας ενημερώνουμε ότι από 9/8/2021 τα στοιχεία που αφορούν την ημερήσια Αποτύπωση της Εθνικής Εικόνας της Κατάστασης για το προσφυγικό / μεταναστευτικό ζήτημα, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα https://migration.gov.gr/statistika/  του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 04.08