Παύση επικαιροποίησης ιστοσελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι από 9/8/2021 τα στοιχεία που αφορούν την ημερήσια Αποτύπωση της Εθνικής Εικόνας της Κατάστασης για το προσφυγικό / μεταναστευτικό ζήτημα, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα https://migration.gov.gr/statistika/  του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.