Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα της 08/09/2017

Εικόνα της κατάστασης νήσων Ανατολικού Αιγαίου της Παρασκευής 08 Σεπτεμβρίου 2017.