Ενημερωτικό Δελτίο για το προσφυγικό – μεταναστευτικό 2019, Τεύχος 6