ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : Δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα