Συμμετοχή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Δ. Βίτσα στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. (JAI)/5-6 Δεκεμβρίου 2018

@ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελληνική Πρόταση για μεταβατικό μηχανισμό ανακατανομής στην Ε.Ε

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (5-6 Δεκεμβρίου 2018) και συζήτησε τα ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου.

Ο Δημήτρης Βίτσας στην παρέμβασή του τόνισε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η συζήτηση για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, επαναλαμβάνοντας ότι η αναθεώρηση του κανονισμού του «Δουβλίνου» θα πρέπει να προχωρήσει στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού της ευθύνης.

Ο Υπουργός κάλεσε τα κράτη – μέλη, παράλληλα με την εντατική προσπάθεια για ταχεία ολοκλήρωση στο θέμα του Κανονισμού του «Δουβλίνου» και μέχρι την κατάληξη, να εξετάσουν τη δημιουργία ενός μεταβατικού μηχανισμού αλληλεγγύης και δίκαιου επιμερισμού της ευθύνης, ο οποίος θα περιλαμβάνει την ανακατανομή ως αναπόσπαστο υποχρεωτικό μέρος του.

Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, η συμμετοχή των κρατών – μελών στον μεταβατικό μηχανισμό θα είναι εθελοντική, αλλά οι δεσμεύσεις για όσους συμμετέχουν θα είναι υποχρεωτικές, με την ανακατανομή ως βασική πρόβλεψη που θα ωφελήσει τόσο τα κράτη – μέλη πρώτης υποδοχής, όσο και τα κράτη – μέλη προορισμού.