Πρόγραμμα Διερμηνείας στα σχολεία

UNHCR/DAPHNE TOLIS

Συνεχίζεται και κατά το τρέχον σχολικό έτος η συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οργάνωση ΜΕΤΑδραση, για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε δημόσια σχολεία, με στόχο την ομαλή ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην τυπική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη της UNICEF και  τη χρηματοδότηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-ECHO). Μέσω του προγράμματος «Διερμηνεία στα Σχολεία» από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο 2018, 80 πιστοποιημένοι διερμηνείς έχουν επισκεφτεί περισσότερα από 200 σχολεία σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία προσφέροντας περισσότερες από 900 ώρες διερμηνείας σε 16 γλώσσες.