Συνοπτική κατάσταση προσφυγικών ροών νήσων Ανατ. Αιγαίου της 13-06-2017

Η συνοπτική κατάσταση προσφυγικών ροών vήσων  Ανατ .Αιγαίου όπως διαμορφώθηκε το πρωί της Τρίτης 13 Ιουνίου 2017