Υπηρεσία Ασύλου: Το 2018 καταγράφηκαν 2.639 αιτήματα προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων-Ανάρτηση ενημερωτικών βίντεο

 

Υπηρεσία Ασύλου

 

Αθήνα, 20.06.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το έτος 2018 η Υπηρεσία Ασύλου κατέγραψε 2.639 αιτήματα διεθνούς προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, το δε πρώτο τετράμηνο του 2019 τα αιτήματα που κατέθεσαν ασυνόδευτοι ανήλικοι και ανήλικες έφτασαν τα 893. Τα παιδιά αυτά, τα οποία συχνά εγκαταλείπουν τις χώρες καταγωγής τους λόγω συγκρούσεων και γενικευμένης βίας, συνιστούν μια εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα ως προς την οποία όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη φροντίδα ανταποκρινόμενα στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Βασική μέριμνα της Υπηρεσίας μας είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των  ασυνόδευτων ανηλίκων στην αξιόπιστη και άμεση πληροφόρηση, η έλλειψη της οποίας μπορεί να οδηγήσει στην περιστολή των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως το δικαίωμα στην οικογενειακή ενότητα.

Στην κατεύθυνση αυτή και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Πρόσφυγα, η Υπηρεσία Ασύλου δημοσιεύει σήμερα μία σειρά από βίντεο βασισμένα στο ενημερωτικό της έντυπο για τους ασυνόδευτους ανήλικους και ανήλικες σε μορφή κινουμένων σχεδίων. Για την παραγωγή των βίντεο αυτών σε έξι γλώσσες η Υπηρεσίας μας συνεργάστηκε στενά με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), στον οποίο οφείλουμε ευχαριστίες για τη χρηματοδότηση του έργου.

Η επιλογή των κινουμένων σχεδίων και η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο έχει ως στόχο να καταστήσει την πληροφόρηση άμεση και φιλική προς το παιδί, με απώτερο στόχο την προστασία των συμφερόντων των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στο κανάλι της Υπηρεσίας Ασύλου στο YouTube, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF4uEsEuFz7k-vi640a1E4Qjeat1rw8o_