ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

@NORTH AEGEAN REGION

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της νησιωτικότητας αλλά και τις έκτακτες ανάγκες από τις αυξημένες προσφυγικές ροές, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υλοποιεί  ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη των νησιών του Αιγαίου, προσφέροντας ουσιαστική χρηματοδότηση και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, χρηματοδοτήθηκε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που δέχεται το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικούμεταναστευτικού, συνολικά με 35 εκατ. € από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων την τελευταία τριετία, έναντι χρηματοδότησης μόλις 3 εκατ. ευρώ που είχε λάβει το 2014. Επιπλέον, υπερδιπλασιάσθηκε ο αρχικός προϋπολογισμός των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και ανήλθε στα 102 εκατ. ευρώ.

 

Α. Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

 

Στον πυρήνα της προσπάθειας για τη στήριξη των νησιών του Αιγαίου, βρίσκονται τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τα οποία δημιούργησε το υπουργείο Οικονομίας το 2017, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, ο προϋπολογισμός  υπερδιπλασιάστηκε στα 102 εκατ. €, από 50 εκατ. ευρώ  που ήταν αρχικά (25 εκατ. € για κάθε Περιφέρεια).

Πρόσθετες παρεμβάσεις, συνολικού ύψους 77 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούνται από άλλα προγράμματα που τρέχει το υπουργείο Οικονομίας.

Σε κάθε νησί  θα γίνει τουλάχιστον ένα έργο, ενώ όλα τα έργα αποτελούν προτάσεις των τοπικών φορέων.  Χρηματοδοτούνται έργα σε όλους τους τομείς – από την ύδρευση και την αποχέτευση, τα λιμάνια και την οδοποιία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, την υγεία και την εκπαίδευση αλλά και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για κρίσιμες υποδομές που αναβαθμίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, όπως:

  • Πλήρης ανακαίνιση κοιτώνων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού Γενικού Νομαρχειακού Νοσοκομείου Σάμου – Υποστηρικτικό λογισμικό για την καταγραφή προσφύγων και κατοίκων
  • Αποκατάσταση ζημιών & ενίσχυση ανωδομής λιμανιού Μαλαγαρίου Σάμου
  • Κατασκευή δικτύου άρδευσης στον Κάμπο της Χίου από το Φράγμα «Κόρης Γεφύρι»
  • Αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος Ακαδημίας Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου
  • Αποκατάσταση του Βαλιδέ Τζαμί στη Λέσβο, στη μορφή που σώζεται τα τελευταία περίπου 200 χρόνια και εγκατάσταση μιας νέας, συμβατής με αυτό χρήσης
  • Κατασκευή ταμιευτήρα ύδρευσης στην περιοχή του οικισμού Οινουσσών
  • Βελτίωση του οδικού δικτύου της Τήλου

Β.  Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Την τριετία 2015-2017, η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αυξήθηκε συνολικά στα 35 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. ευρώ το 2014. Μάλιστα, το 2017, η χρηματοδότηση ανήλθε στα 19,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή εξαπλάσια σε σχέση με το 2014.

Σημαντικά έργα χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, όπως η κατασκευή Νέου Επιβατικού και Εμπορικού Λιμένα Σιγρίου Λέσβου με 14 εκατ. ευρώ, η αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό και η αναβάθμιση του λιμανιού της Κω με 29 εκατ. ευρώ, έργα που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών, καθώς και η αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του Ιανουαρίου στη Λέσβο με 4 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον χρηματοδότηση 13,8 εκατ. ευρώ δίνεται για έργα οδικής ασφάλειας στο Βόρειο Αιγαίο από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Γ. ΕΣΠΑ

Τουρισμός – Επιχειρηματικότητα

Συνολικά 32,6 εκατ. ευρώ διατίθενται σε επιχειρήσεις των νησιών Βορείου Αιγαίου από τις προσκλήσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα -Καινοτομία». Επίσης, το τελευταίο έτος έχουν εγκριθεί στο ΕΣΠΑ έργα συνολικού ύψους 12 εκατ. ευρώ  για δημόσιες υποδομές που ενισχύουν την τουριστική ανάπτυξη.

Μεταφορές

Ολοκληρώνεται η «Κατασκευή – Αναβάθμιση του Οδικού Άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου», με συνολικό προϋπολογισμό 61 εκατ. ευρώ.

Περιβάλλον

Για έργα διαχείρισης λυμάτων, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» διαθέτει 11,7 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  Στον τομέα της ύδρευσης  εντάχθηκαν δυο έργα των 2,5 εκατ. ευρώ.

 Επίσης, τα νησιά του Αιγαίου που δέχονται προσφυγικές ροές ενισχύονται με 3 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τη διαχείριση αποβλήτων. Η σχετική πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους Λέσβου, Σάμου, Χίου, Αγαθονησίου, Κω, Λέρου, Μεγίστης (Καστελλόριζου). Το 85% των πόρων του προγράμματος αφορά το Β. Αιγαίο: Λέσβος 60%, Χίος 16%, Σάμος 9%.

 Περιφερειακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)

Για την Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου διατίθενται επιπλέον 310 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος. Έχουν ήδη εγκριθεί δύο Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στους Δήμους Λέσβου & Χίου, συνολικού προϋπολογισμού 20,1 εκατ. ευρώ.

Στο Πρόγραμμα ΙNTERREG, έχει ήδη ενταχθεί το έργο «ΟΞΥΓΟΝΟ» για τη διαρκή κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων των νησιών του Αιγαίου σε προμήθειες οξυγόνου, με ταυτόχρονη αδιάλειπτη τοπική παραγωγή οξυγόνου. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα εγκατασταθούν μονάδες παραγωγής οξυγόνου στη Σάμο και τη Μυτιλήνη