ΕΡΓΑΣΙΑ:Δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες

UNHCR/YORGOS KYVERNITIS

Το υπουργείο έχει δρομολογήσει πρωτοβουλίες για την εργασιακή ένταξη και τη διασφάλιση συνθηκών νόμιμης απασχόλησης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους αιτούντες άσυλο. Πιο σημαντικές από αυτές είναι η απόδοση ΑΜΚΑ και στοχευμένες δράσεις του ΣΕΠΕ που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών.

Εγγραφή στον ΟΑΕΔ – Σχεδιασμός ένταξης στην εργασία

 Ο ΟΑΕΔ, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο ανέργων του Οργανισμού σε ομάδες του πληθυσμού που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να εγγραφούν, λόγω αδυναμίας απόδειξης μόνιμου τόπου κατοικίας, μεταξύ των οποίων δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ή αιτούντες διεθνή προστασία. Για την απόδειξη του τόπου κατοικίας των ανωτέρω ανέργων γίνονται πλέον δεκτά τα κάτωθι δικαιολογητικά: βεβαίωση δομών προσωρινής φιλοξενίας ή βεβαίωση διαμονής σε παραχωρημένο ακίνητο ή παραχωρητήριο συμβόλαιο για ανέργους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, το Υπουργείο το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιήσει προγράμματα ένταξης των προσφύγων στην εργασία, μεταξύ άλλων και μέσω των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο

Εκδόθηκε εγκύκλιος για την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο με την οποία:

– Διευκολύνεται η διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ σε δικαιούχους και αιτούντες διεθνούς προστασίας καθώς και σε ασυνόδευτα ανήλικα.

– Λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος των ασυνόδευτων ανηλίκων, ορίζεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου ΑΜΚΑ του εκπροσώπου.

– Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης σε περίπτωση μαζικής εκπροσώπησης (απαιτείται μια υπεύθυνη δήλωση με όλα τα ονόματα).

Δράση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

  • Το 2017 πραγματοποιήθηκε πανελλαδική ειδικά στοχευμένη καμπάνια ελέγχων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, κατά την οποία ελέγχθηκαν 206 επιχειρήσεις που απασχολούσαν 1.152 εργαζόμενους και επιβλήθηκαν 194 διοικητικές κυρώσεις. Η καμπάνια πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης «EMPACT- Trafficking in Human Beings» της Europol.
  • Το 2018, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης Επιθεωρητών Εργασίας για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση περιπτώσεων εμπορίας ανθρώπων.
  • Το ΣΕΠΕ, το προσεχές διάστημα, θα εκδώσει ενημερωτικό υλικό για τα εργασιακά δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται στη χώρα μας. Το υλικό θα μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες και θα διακινηθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
  • Εκπονείται σχέδιο για την ενδυνάμωση της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας στον αγροτικό τομέα.

 Κοινωφελής Εργασία για την υποστήριξη προσφυγικών Δομών

 Το Υπουργείο Εργασίας έχει στηρίξει τις προσφυγικές δομές φιλοξενίας με δύο προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Η χρηματοδότηση προήλθε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και πόρους του ΟΑΕΔ. Οι ωφελούμενοι των δύο πρώτων προγραμμάτων ήταν 4.139 άτομα και απασχολήθηκαν σε δομές φιλοξενίας, συμβάλλοντας στη συντήρηση των εγκαταστάσεων αλλά και στην καθημερινή λειτουργία τους. Το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει και τρίτο πρόγραμμα που αναμένεται να ενεργοποιηθεί.