Νέος ενημερωτικός διαδικτυακός κόμβος της Ειδικής Γραμματείας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων

Αθήνα, 26 Ιουνίου  2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Νέος ενημερωτικός διαδικτυακός κόμβος της Ειδικής Γραμματείας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων

Νέα ιστοσελίδα-ενημερωτικό κόμβο, με σκοπό την παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης για έκτακτα συμβάντα και το προσφυγικό-μεταναστευτικό, έθεσε σε λειτουργία, η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών, και Ενημέρωσης.

H ηλεκτρονική διεύθυνση της νέας ιστοσελίδας είναι  http://www.infocrisis.gov.gr .

Από τον νέο ενημερωτικό κόμβο της Ειδικής Γραμματείας παρέχεται, και στην αγγλική γλώσσα,  αναλυτική και συνολική ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς σε περιπτώσεις εκδήλωσης επικίνδυνων φυσικών φαινομένων καθώς και για όλες τις πτυχές του προσφυγικού- μεταναστευτικού ζητήματος.