Δράσεις Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Στο πλευρό των γυναικών προσφύγων με στόχο να τους εξασφαλιστεί διαμονή, σίτιση, ψυχοκοινωνική στήριξη, εργασιακή και νομική συμβουλευτική, διευκόλυνση στην πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας, και πάνω απ’ όλα ασφάλεια για τις ίδιες και τα παιδιά τους, βρίσκεται η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων :

  • Ενέταξε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020,

δράσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις με έμφαση στις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους

  • Συντονίζει με συναρμόδιους φορείς την εφαρμογή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπογράφτηκε τον Δεκέμβριο 2016 και  αφορά διαδικασίες εντοπισμού, φιλοξενίας και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε γυναίκες πρόσφυγες θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας, στα παιδιά τους, καθώς και σε γυναίκες πρόσφυγες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Παρέχει υπηρεσίες σε γυναίκες πρόσφυγες, θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας και στα παιδιά τους, στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Δικτύου Δομών Πρόληψης και Καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, το οποίο περιλαμβάνει:
  1. Σαράντα (40) Συμβουλευτικά Κέντρα για πρόσφυγες που έχουν παραπεμφθεί από Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Ανοιχτές Δομές ή ΜΚΟ που προσφέρουν κοινωνική υποστήριξη , ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη, νομική και εργασιακή συμβουλευτική, διευκόλυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες Υγείας, παραπομπή σε Ξενώνες Φιλοξενίας.
  2. Εικοσιένα (21) Ξενώνες Φιλοξενίας, οι οποίοι δέχονται γυναίκες πρόσφυγες που έχουν παραπεμφθεί από τα Συμβουλευτικά Κέντρα ή τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ή το ΕΚΚΑ, και παρέχουν ασφαλή διαμονή, σίτιση, ψυχοκοινωνική στήριξη, εργασιακή και νομική συμβουλευτική, διευκόλυνση στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στη σχολική εγγραφή παιδιών.
  3. 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, πανελλαδικής εμβέλειας, η οποία απευθύνεται σε γυναίκες θύματα όλων των μορφών βίας λόγω φύλου.
  • Τηρεί, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) βάση δεδομένων για γυναίκες πρόσφυγες, θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας και για τα παιδιά τους που φιλοξενούνται στις δομές του Δικτύου.
  • Μεριμνά για την υιοθέτηση κοινών δράσεων με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας και με στόχο την εξάλειψη των προβλημάτων που βιώνουν οι γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους στη χώρα μας.