Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3), την Παρασκευή 28/06/19, σε αρκετές περιοχές

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την Παρασκευή 28/06/19, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.