Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη, 9-7-2019, σε περιοχές της Αττικής, Στ. Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δωδεκανήσων, Πελοπονήσου και Δ. Ελλάδας

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Τρίτη 09.07.2019, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για για περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δωδεκανήσων, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199, εάν διαπιστώσουν τον παραμικρό κίνδυνο πυρκαγιάς στο δάσος.