Ανακοίνωση Σεισμού
από το Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο, μεγέθους  5,1 Richter at 14.23