Κίνδυνος Πυρκαγιάς για την Κυριακή 21 7 2019

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την Κυριακή 21 7 2019 υπάρχει Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς για Αττική και Εύβοια