Διασώσεις προσφύγων – μεταναστών (09-09-2019 έως 10-09-2019)

Γνωρίζεται ότι από 07.00 της 09.09.2019 έως 07.00 της 10.09.2019 διεσώθησαν 74 πρόσφυγες – μετανάστες σε δύο (02) περιστατικά έρευνας και διάσωσης στις θαλάσσιες περιοχές Αλεξανδρούπολης και Λέσβου.