Διασώσεις προσφύγων – μεταναστών (11-09-2019 έως 12-09-2019)

ÁÑÃÏËÉÄÁ - ËÉÌÅÍÉÊÏ ÓÊÁÖÏÓ. (Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Γνωρίζεται ότι από 07.00 της 11.09.2019 έως 07.00 της 12.09.2019 διεσώθησαν 377 πρόσφυγες – μετανάστες σε δέκα (10) περιστατικά έρευνας και διάσωσης στις θαλάσσιες περιοχές Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω, Σύμης και Ρόδου.