Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 28/9/2019

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 28.09