Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα την 29/9/2019

Εικόνα κατάστασης στο Ανατολικό Αιγαίο 29.09