Συνοπτική κατάσταση προσφυγικών ροών νήσων Ανατ. Αιγαίου της 23-02-2017

ref

Η συνοπτική κατάσταση προσφυγικών ροών vήσων Ανατ.Αιγαίου όπως διαμορφώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Φεβρουαρίου 2017.

 

Το αρχείο σε μορφή pdf.