Αποστολή

Η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων συστάθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με το Π.Δ. 82/2017.

Είναι αρμόδια για την προβολή και τον επικοινωνιακό σχεδιασμό δράσεων σχετικά με το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς και για την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν από φυσικές και τεχνικές καταστροφές, όπως και πάσης φύσεως έκτακτα γεγονότα.

Αποστολή της είναι η παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης, όταν προκύπτουν γεγονότα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της σε συνεργασία με τα καθ’ύλην αρμόδια Υπουργεία και τις Αρχές της χώρας.

Μέγεθος Γραμμάτων