Επικοινωνία

Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
ΤΚ: 101 63 Καλλιθέα, Ελλάδα

Τ: +30 210 9098 658
F: +30 210 9098 738
E: sec.cmc[at]mindigital.gr

Μέγεθος Γραμμάτων